ציפורים

עוֹרְבָנִי

דף זה עוסק כולו בג'יי טוטם, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

עורב

עמוד זה עוסק כולו בטוטם העורב, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

יען

דף זה עוסק כולו בטוטם היען, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

עַיִט הַדָגִים

דף זה עוסק כולו בטוטם אוספרי, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

שַׁקנַאי

דף זה עוסק כולו בטוטם השקנאי, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

קַרדִינָל

דף זה עוסק כולו בטוטם הקרדינל, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

נשר

דף זה עוסק כולו בטוטם הנשר, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

עוף

דף זה עוסק כולו בטוטם העוף, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

פַּסיוֹן

דף זה עוסק כולו בטוטם הפסיון, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

טוקאן

דף זה עוסק בכלל בטוטם הטוקאני, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

תוּכִּי

דף זה עוסק כולו בטוטם התוכי, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

שליו

דף זה עוסק כולו בטוטם השליו, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

כַּנָרִית

עמוד זה עוסק כולו בטוטם הקנרי, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

נֵץ

חכמה והכוונה. חקור את עולם הסמליות של הנץ, הטוטם של הנץ, משמעות הנץ, חלום הנץ והודעות הנץ. טוטמים של חיות רוח

צ'יקדי

דף זה עוסק כולו בטוטם הצ'יקדי, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

דְרוֹר

דף זה עוסק כולו בטוטם הדרור, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

גִדרוֹן

דף זה עוסק כולו בטוטם Wren, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

שכר

דף זה עוסק כולו בטוטם הלון, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

אֶמוּ

דף זה עוסק כולו באטו טוטם, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.