חיות יבשה

כֶּלֶב

דף זה עוסק כולו בטוטם הכלבים, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

שִׂיחָה

דף זה עוסק כולו בטוטם הלמה, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

גִירִית

דף זה עוסק כולו בטוטם הגירית, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

מוּז

דף זה עוסק כולו בטוטם האיילים, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

אַנְטִילוֹפָּה

דף זה עוסק כולו בטוטם האנטילופות, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

בונה

דף זה עוסק כולו בטוטם הבונה, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

קנגרו

עמוד זה עוסק כולו בטוטם הקנגורו, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

דוב קוטב

דף זה עוסק כולו בטוטם הדוב הקוטב, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

נָמֵר

דף זה עוסק כולו בטוטם הנמר, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

כבשה ביגורן

דף זה עוסק כולו בטוטם כבשי ביגורן, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות ומותאמות אישית בתיבת הציטוטים.

שד טזמני

דף זה עוסק כולו בטוטם השטן הטסמני, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות ומותאמות אישית בתיבת הציטוטים.

שִׁלשׁוּל

דף זה עוסק כולו בטוטם תולעי האדמה, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

לִינקס

דף זה עוסק כולו בטוטם הלינקס, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

קַרנַף

דף זה עוסק כולו בטוטם הקרנפים, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

גָמָל

דף זה עוסק כולו בטוטם הגמלים, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

סוס ערבי

עמוד זה עוסק כולו בטוטם הסוסים הערבי, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

גוֹרִילָה

דף זה עוסק כולו בטוטם הגורילה, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

דָרְבָּן

דף זה עוסק כולו בטוטם הדורבן, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

תַן

עמוד זה עוסק כולו בטוטם התנים, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

זְאֵבוֹן זוֹלֵל

דף זה עוסק כולו בטוטם וולברין, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.