סמליות של יונקים

Narwhal

דף זה עוסק כולו בטוטם הנרוול, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.

ניבתן

דף זה עוסק כולו בטוטם הזכוכית, במהותו, בנוכחותו ובמשמעותו. הוא כולל הודעות ייחודיות בתיבת הציטוטים.