גזר מרוסק

ריסוק גזרים מאודים מצופים באבקת קארי ולאחר מכן גימורם מתחת לפטם מאפשר לטעם להתייצב ונותן לגזר קצה קל ופריך.