מרק ירקות חורף מולליגאטוני

מרק מוליגאטוני צמחוני זה כולל פרצלונים ודלעת ומהווה טוויסט למרק הקולוניאלי הבריטי בהשראה הודית.