קראילי (מלון מר מוקפץ)

קראילי הוא סוג של מלון מר, שכאן מוקפץ ומוגש עם דג בקלה מלוח.